Skip to main content
Privacyverklaring
Uw privacy is voor Mokafina van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat wij:
  • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
  • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
  • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
  • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
  • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.
Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Mokafina allemaal doen met informatie die we over u te via mokafina.be te weten komen. Als u vragen heeft of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Mokafina.
Toegang portalen
Via onze site krijgt u (indien van toepassing) toegang tot een gebruiks- of beheeromgeving waar u zelf dingen kunt instellen, invoeren, opgeven of wijzigen voor een website, tool of campagne. Wij houden bij wat u gedaan heeft en wanneer, zodat daar bewijs van is. Hiervoor gebruiken wij één, enkele of alle van de volgende gegevens: uw naw-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht en ip-adres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot zes maanden na het einde van de dienstverlening aan u.
Statistieken en profilering
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze websites, e-shop en portals, waarbij we ook individuele gegevens kunnen inzien. Met deze statistieken verbeteren we onze websites en portals om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Wij kunnen uw persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over u te weten te komen. Uiteraard zullen wij uw privacy te allen tijde respecteren. Wilt u dit niet, dan kunt u dit altijd aan ons melden. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, geslacht, ip-adres, telefoonnummer, naw-gegevens, gebruiksgedrag en geboortedatum. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie voor maximaal één jaar.
Verzenden van nieuwsbrieven
Wij hebben een nieuwsbrief en u wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. In de nieuwsbrief leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Hiervoor gebruiken wij uw telefoonnummer, naw-gegevens, ip-adres en e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot drie maanden nadat u het abonnement hebt opgezegd. Het abonnement op de nieuwsbrief kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.
Contactformulier
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, ip-adres, naw-gegevens en geboortedatum. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bijpakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden.
Uw account
Bij bepaalde onderdelen van onze website moet u zich eerst registreren. U moet dan informatie over uzelf opgeven en een gebruikers/weergavenaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop u kunt inloggen met die gebruikersnaam en een automatisch gegenereerd wachtwoord. Het wachtwoord kunt u aanpassen. In het account gebruiken wij uw telefoonnummer, naw-gegevens, e-mailadres, profielfoto, geboortedatum en geslacht. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot zes maanden nadat u het account hebt opgeheven.
Wij bewaren deze informatie zodat u ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat we u makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is bij de website. U kunt via uw account informatie aanpassen wanneer u dat wilt.
Reclame
Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:
  • per post
  • per e-mail (geautomatiseerde e-mailing)
  • via social media
  • per telefoon
U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. In elke brief staat hoe dat moet. Elke e-mail bevat een afmeldlink. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. U kunt dit aangeven als u wordt gebeld. Via uw account kunt u dit ook doorgeven. Via het portaal kunt u dit ook doorgeven.
Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de hierboven genoemde partijen en dochterondernemingen van Mokafina, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).
Contact

Voor vragen of klachten over het privacybeleid en uitvoering van Mokafina kunt u contact met ons opnemen. Dit zijn onze gegevens:

Mokafina NV
BTW BE0443.804.001 RPR Antwerpen
Simon De Heuvellaan 2
2110 Wijnegem, België

+32 353 10 80
info@mokafina.be

Deze site wordt beveiligd met Recaptcha :
Bekijk de respectievelijke pagina’s over privacy en voorwaarden van Recaptcha.